Mobilube™ HD-N 80W-140

Ekstra høytytende girsmøremiddel

Generic Packshot Imagery

Mobilube HD-N 80W-140 er et ekstra høytytende smøremiddel for kommersielle girkasser, som er fremstilt av utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Smøremiddelet er utviklet for ytelse i tungt belastede girkasser, akslinger og sluttdrev hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes. Det gir utmerket kjemisk og termisk stabilitet ved forhøyede oljetemperaturer, god ytelse ved lave temperaturer og har vist god rustbeskyttelse som følge av vannforurensning og/eller oppbevaring under våte forhold.

 

Egenskaper og fordeler

Moderne, tungt belastet utstyr stiller høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer. Høyere hastigheter, dreiemoment og belastning krever forbedrede sammensetninger for å sikre maksimal levetid - og minimale driftskostnader.  Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen.  Mobilube HD-N 80W-140 er utviklet for å tilfredsstille disse utfordringene. Nøkkelfordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Enestående termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer

Lengre levetid på pakninger

Beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Høyere belastbarhet reduserer slitasje og gir lengre levetid på utstyret

Utmerket beskyttelse mot rust, misfarging og korrosjon

Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid på komponenter

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Redusert slitasje og enkel oppstart

Brede universale egenskaper

Redusert antall girsmøremidler for enklere lagerbeholdningen og mindre feilbruk

God skummingsmotstand

Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk:

     •  i tungt belastede, manuelle girkasser, akslinger og sluttdrev som krever API GL-5-ytelse, inkludert Scania

     •  i lett og tung lastebiltransport, busser, varebiler og biler

     •  i utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk

     •  i annet industri- og kjøretøysrelatert utstyr som omfatter hypoidgir og andre gir som arbeider under forhold hvor høy hastighet/støtbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

     • ved fabrikkpåfylling, etterfylling og påfylling av lukkede gir i manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor bruk av girsmøremidler anbefales, inkludert drivaksler og sluttdrev på lastebiler, anleggsutstyr og biler

     •  Anbefales ikke for bruksområder som krever API GL-4-ytelse

     •  Ikke beregnet for girkasser hvor det anbefales bruk av motorolje eller automatgirolje

     • I forbindelse med differensialsperrer kan det være nødvendig å bruke et spesielt fabrikklevert girsmøremiddel for girkasser som krever optimale dempingsegenskaper

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 80W-140

Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D4052

0,892

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

196

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

25,3

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

262

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindeks, ASTM D2270

125

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx