Mobilube Syn LS 75W-90

Helsyntetisk limited-slip girolje

Mobilube Syn LS 75W-90 er en helsyntetisk limited-slip girolje som har blitt fremstilt fra syntetiske baseoljer og et avansert additivssystem. Den er egnet for bruk i lette og tunge drivlinjer og gir flott lastbæringsevne i akslinger og sluttdrev, hvor ekstremt trykk og slagbelastning forventes. Mobilube Syn LS 75W-90 gir fremragende termisk stabilitet og oksideringsstabilitet, høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt flytepunkt og flyteegenskaper ved lave temperaturer.  Mobilube Syn LS 75W-90 er egnet for bruk ved serviceoppfylling, i mange limited-slip hypoiddifferensialer.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har økt yteevnen til alle typer tunge rullende materiell kolossalt når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet, kontroll og pålitelighet gjennom innovativ drivlinjedesign.Disse konstruksjonene har endret og økt kravene til drivlinjevæskene slik at de må gi økt ytelse, innbefattet limited-slip muligheter, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.For tunge sluttdrev, kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, termisk stabilitet, skjærstabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon samt beskyttelse av pakninger, er en rekke egenskaper som må avbalanseres optimalt for å gi forlenget levetid for girkasse og pakninger, jevn drift, drivstofføkonomi samt høy belastning og høyt dreiemoment over et bredt spekter av bruksområder. Mobilube Syn LS 75W-90 er laget for å levere fremragende ytelse og lave totale oljerelaterte driftskostnader i mange moderne tinge sluttdrev, som krever limited-slip-evne.Nøkkelfordelene innbefatter:

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
Eksepsjonell termisk stabilitet og lav  oksidasjon ved høye temperaturer. Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimal avleiring.
  Lang pakningslevetid
Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighet Økt lastbæringsevne.
  Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang utstyrslevetid
Fremragende skjærstabilitet Beholder viskositets- og filmstyrke under harde driftsforhold, som forhindrer slitasje
Forbedret friksjonsegenskaper Bidrar til å forbedre drivstofføkonomi og reduserer driftskostnader
Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer. Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart
God resistans mot skumming Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring
Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjoner Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Tunge manuelle transmisjoner, akslinger, sluttdrev og serviceoppfyllinger i mange limited-slip-differensialer som krever ytelsen til API GL-5
  • Lastebiler som går i lett og tung veitransport, busser og varebiler
  • Anleggsvirksomhet, inkludert: bygging, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre tunge industrielle gir som omfatter hypoid-gir og snekkedrev som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen
  • Anbefales for fabrikkoppfylling, etterfylling og vanlig oljeskift av differensialer, sluttdrev, overføringskasser og andre giranvendelser, hvor smøremidler oppfyller API GL-5 til flere formål, eller hvor det anbefales smøremidler for høytrykkgir i autotransmisjoner.
  • Anbefalt for utstyr slik som vinsjreduksjonsgir og kjøretøy med propulsjonskrabbegir som er utsatt for temperaturer under null.
  • Ikke anbefalt for bruksområder som krever API GL-4
  • Ikke beregnet på automatiske, manuelle, eller halvautomatiske transmisjoner der motorolje eller autogiroljer er anbefalt.
  • Der det kreves forlenget serviceintervaller og garantier.

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 75W-90

Densitet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0.88

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

214

Kinematisk viskositet ved  100 C, mm2/s, ASTM D445

14.0

Kinematisk viskositet ved  40 C, mm2/s, ASTM D445

94.2

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

Viskositetsindeks, ASTM D2270

153

 

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx