Oljene i Nuto™ H-serien er slitasjehemmende hydraulikkoljer av høy kvalitet som er beregnet på industri- og mobil bruk, hvor det kreves smøremidler med gode slitasjehemmende egenskaper.

Oljenes effektive oksidasjonsbestandighet og kjemiske stabilitet sørger for lang levetid på oljen ved moderat til krevende bruk.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

•  Gode slitasjehemmende egenskaper bidrar til å redusere pumpeslitasje og forlenge levetiden på pumper

•  Korrosjonsbeskyttelse bidrar til å redusere virkningen av fuktighet på systemkomponentene

•  Filtreringsevnen hindrer filtertilstopping, selv i kontakt med vann

Bruksområder

    •  Systemer som bruker tannhjuls-, lamell-, radial- og aksialstempelpumper hvor det kreves oljer med slitasjebeskyttende egenskaper

    •  Når det ikke er mulig å unngå kontaminering eller lekkasje av hydraulikkoljen

    •  Der små mengder vann ikke kan unngås

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

32

46

68

100

150

Denison HF-0

X

X

X

 

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

32

46

68

100

150

Fives Cincinnati P-68

X

 

 

 

 

ASTM D6158 (Klasse HM)

X

X

X

 

 

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

Fives Cincinnati P-69

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

X

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

32

46

68

100

150

Klasse

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,872

0,876

0,882

0,884

0,887

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 54 ºC, min, ASTM D1401

15

15

20

 

 

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

 

 

 

10

5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

226

234

242

258

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,3

6,6

8,3

11,0

14,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

31,4

44,0

63,3

96,0

150

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

98

98

98

98

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx