Somentor AH 45

Fullt sammensatte oljer for kaldvalsing

Somentor AH 45, AH 70 og AL 70 er fullt sammensatte oljer av høy kvalitet, egnet til kaldvalsing av stål og andre metaller. Disse oljene er formulert med baseoljer av høy kvalitet og spesielt utvalgte oljetilsetninger for valsing, for å oppfylle de strenge ytelseskravene som disse bruksområdene krever.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Somentor A -serien er formulert for å gi effektiv kvalitetsproduksjon av kaldvalsede deler laget av stål eller ikke-jernmetaller. Egenskaper og fordeler innbefatter:

  • Gir blank overflatefinish på valset metall
  • Ren fordamping i utglødningsprosessen for å unngå rester/avleiringer
  • Lett filtrering som forlenger oljens levetid
  • Passer til et bredt område metaller
  • Somentor AH 45-oljens lave viskositet øker avkjølingseffektiviteten og kan blandes med AH 70 og AL 70 dersom en ønsker økt additivinnhold og/eller økt viskositet.

Bruksområde

Somentor A-serien gir pålitelig og effektiv smøring og avkjøling ved kaldvalsing i en lang rekke bruksområder.

  • Produkter fra Somentor A-serien kan brukes til kaldvalsing av karbonrikt, austenittisk og ferrittisk rustfritt stål i tillegg til kobber og kobberlegeringer.
  • Somentor A -serien er egnet til bruk på alle typer valseverk fra dobbelt- til multi-valser.
  • Somentor A -serien er egnet til smøring av reservelagre i multivalser.
  • Kan brukes i "active eart" filter.
  • Somentor A -serien er egnet til bruk i hydraulikksystemer i tilknyttning til valsestolen, men er avhengig av at pumpen er egnet til oljer med lav viskositet.

Typiske produktdata

Somentor A
Klasse AH 45 AH 70 AL 70
Utseende, visuelt Klart og blankt Klart og blankt Klart og blankt
Kinematisk viskositet, ISO 3104   
mm/s v/ 40°C 4.2 7.3 7.2
Stivnepunkt, °C, ISO 3016-6 -6 -6
Flammepunkt, °C, ISO 2592 140 152 160
Densitet v/15°C, kg/l, ASTM D 4052 822 852 850
Nøytraliseringsnummer, mgKOH/g, ISO 6618 ‹0.05 ‹0.1 ‹0.1

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.