Univis HVI 26

Hydraulikkoljer med høy viskositetsindeks

Univis HVI er en serie med slitasjehemmende hydraulikkoljer av høy kvalitet som kjennetegnes ved sin uvanlig høye viskositetsindeks. De er utviklet for å opprettholde  viskositetskontroll over et bredt temperaturområde. På grunn av sin stabile viskositet, anbefales Univis HVI til hydraulikksystemer som er utsatt for store temperaturvariasjoner. Mange slike systemer er følsomme for endringer i hydraulikkoljens viskositet fordi de er avhengige av stabil viskositet for å fungere nøyaktig. Oljene har optimale flytegenskaper ved lav temperatur og motstår skjæring og viskositetstap som fører til opprettholdelse av systemeffektiviteten og en minimering av indre pumpelekkasje ved høye trykk og temperaturer. Disse hydraulikkoljene gir også veldig god slitasjebeskyttelse i vinge,- stempel- og tannhjulspumper som utsettes for høye trykk. Univis HVI-oljene er utviklet med utmerket oksidasjonsstabilitet som reduserer dannelsen av avleiringer og gir bedre pumpe- og ventilytelse. Oljene er utviklet i samarbeid med de største utstyrsprodusentene for å oppfylle de strenge kravene til tungt belastede hydraulikkanlegg som bruker høytrykks- og høyeffektspumper, samt håndtere de kritiske kravene til andre komponenter i hydraulikksystemene.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Univis HVI-serien bevarer viskositeten over et bredt temperaturområde. Oljenes utmerkede egenskaper når det gjelder oksidasjonsstabilitet muliggjør lengre intervaller oljeskift- og filterbytteintervaller, samtidig som de sikrer rene systemer. Oljenes høye nivå av slitasjehemmende egenskapene og utmerkede filmstyrke resulterer i eksepsjonell utstyrsytelse som ikke bare fører til færre sammenbrudd, men også bedre produksjonskapasitet. Deres kontrollerte demulgeringsevne gjør at oljene fungerer godt i systemer hvor det er kommet inn små mengder vann, i tillegg til at de effektivt skiller ut store mengder vann.

 

Univis HVI-serien gir følgende fordeler:

• Uvanlig høy viskositetsindeks og utmerkede viskositetskontrollegenskaper forbedrer maskinens nøyaktighet og gir mindre dreiemoment

•  Veldig lave stivnepunkter sørger for utmerket flytevne ved lave temperaturer

•  Egnet for bruk i hydraulikksystemer som drives under veldig lave temperaturer, slik som i kjøle- og fryselagre og mobilt utstyr i veldig kalde klimaer

• Høy ytelse og jevn hydraulisk drift som følge av stabil viskositetskontroll, hurtig luftslipp, veldig god skumkontroll og god vannutskillingsevne

• Eksepsjonell rust- og korrosjonsbestandighet reduserer fuktighetens negative virkning på systemkomponentene

• Effektiv oksidasjonsstabilitet gir mindre avleiringer og bedre ventilytelse

 

Bruksområder     

•  Hydraulikksystemer som er følsomme for endringer i hydraulikkoljens viskositet over et bredt temperaturområde

     •  Hydrostatiske transmisjoner og hydrauliske støtdempere

     •  Fine instrumenter og andre mekanismer hvor kraftbehovet er begrenset og økninger i dreiemoment ikke kan aksepteres fordi det gjør smøremiddelet tykkere

     • For å redusere avleiringer i utstyr hvor det brukes servoventiler med veldig liten klaring

     •  Systemer hvor det er vanlig med kaldstart og høye driftstemperaturer

     •  Systemer som krever en høy grad av belastbarhet og slitasjebeskyttelse

     •  Bruksområder hvor rust- og korrosjonsbeskyttelse er en fordel, slik som i systemer hvor små mengder vann er uunngåelig

 

Typiske produktdata

Egenskap

13

26

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematisk viskositet ved -40 C, mm2/s, ASTM D445

371

896

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-60

-60

Viskositetsindeks, ASTM D2270

404

376

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx