WYROL HS-serien er syntetiske hydraulikkoljer av høy kvalitet med antislitasjeegenskaper og lav tendens til anløpning og dannelse av klebrige avleiringer. De er spesielt utviklet for bruk i moderne aluminiumsvalseverk. Oljene er laget for å oppfylle de seneste kravene som stilles av aluminiumsvalseverk (kaldvalsing) med høy produktivitet. Lekkasje av konvensjonelle hydraulikkvæsker fører til forurensning av aluminiumsvalseverkets valseoljesystem. Som et resultat av dette forekommer anløpning og klebrige avleiringer på de ferdige metalloverflatene. Blanding av WYROL HS-olje med valseolje reduserer imidlertid dette problemet betydelig. WYROL HS har gode antislitasjeegenskaper, utmerket oksidasjonsstabilitet og god beskyttelse mot rust og korrosjon. Selv om WYROL HS er en syntetisk olje, kan den blandes med mineralolje, slik at en overgang fra konvensjonell hydraulikkolje til WYROL HS er relativt problemfri. På grunn av sammensetningen av baseoljen, oppfyller ikke WYROL HS kravene i U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a). Bruk WYROL H hvis disse kravene må være oppfylt.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

WYROL HS er syntetiske hydraulikkoljer med høy ytelse og med svært liten tendens til anløpning. Dette reduserer risikoen for materialvraking. Oljenes utmerkede oksidasjonsstabilitet og gode beskyttelse mot slitasje fører til lengre brukstid på oljen og bedre ytelse fra de hydrauliske komponentene.

WYROL HS-oljene har følgende fordeler:

  • Liten anløpning reduserer risikoen for materialvraking
  • Gode antislitasjeegenskaper reduserer slitasjen på de hydrauliske systemkomponentene og gir forlenget brukstid
  • Utmerket oksidasjonsstabilitet minimerer dannelsen av avleiringer i systemet, forlenger oljens brukstid og reduserer vedlikeholdskostnadene

Bruksområder

  • Hydraulikksystemer ved aluminiumsvalseverk (kaldvalsing)
  • Egner seg for bruk i hydraulikksystemer med høyt eller lavt trykk
  • Anbefales for tannhjuls-, vinge- og stempelpumper i hydraulikksystemer

Typiske egenskaper

Wyrol HS 22 46
Tetthet ved 15ºC, kg/m3, ASTM D 4052 868 870
Kinematisk viskositet ved 40ºC, mm2/s, ISO 3104 22 44
Kinematisk viskositet ved 100ºC, mm2/s, ISO 3104 3,7 5,3
Stivnepunkt, ºC, ISO 3016 -51 -42
Flammepunkt, COC, ºC, ISO 2592 160 175
Kobberkorrosjon, 3 h, 100ºC, gradering, ISO 2160 1 1
Rustbeskyttelse, destillert vann, ISO 7120 Pass Pass

 

Helse og sikkerhet

Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige, forventes det ikke at dette produktet vil ha noen skadelige helsevirkninger, hvis det brukes til det formål det er beregnet til og når anbefalingene i Helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet (HMS) følges. HMS-datablad fås på forespørsel ved våre salgskontorer eller via Internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn de det er beregnet til. Ved destruksjon av et brukt produkt må nødvendige miljøhensyn tas.