På grunn av en kontinuerlig produktutvikling, teknologiske oppdateringer og lovbundne krav kan informasjonen på dette nettstedet bli endret uten varsel. Vi har gjort det vi kan for å sikre at all informasjonen er korrekt. ExxonMobil og deres datterselskaper fraskriver seg likevel alt ansvar for tap eller skader som skyldes feil, utelatelser, trykkfeil eller feiltolkninger av innholdet på dette nettstedet. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere eller offentliggjøre den viste informasjonen på noen måte uten skriftlig samtykke fra ExxonMobil.

Kjøpere, brukere og kunder som baserer seg på den gitte tekniske informasjonen og anbefalingene, har selv ansvar for at de først vurderer, undersøker og bekrefter dem. Informasjonen og anbefalingene gjelder bare de omtalte produktene og materialene når de ikke nevnes i forbindelse med andre produkter eller materialer. Brukeren har selv ansvar for alle avgjørelser og kontroller som gjelder all bruk av materialet eller produktene her og enhver prosess. Informasjonen og anbefalingene er alltid underordnet anbefalingene til produsenten av motoren, utstyret eller maskineriet, og det er produsentens anbefalinger som gjelder. ExxonMobil Lubricants fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte eller resulterende tap eller skade på person eller eiendom som brukeren måtte lide eller pådra seg, direkte eller indirekte, som resultat av eller på grunn av enhver bruk av produktet eller materialet fordi brukeren har basert seg på denne tekniske informasjonen og anbefalingene for slik bruk.