woman reading manual

Myter om syntetisk olje

Myte: Bruk av Mobil 1™ i nye kjøretøyer kan påbegynnes når som helst.

Sannheten: Tidligere var det nødvendig å kjøre inn motoren, slik at man fikk ut maskineringsrester og produksjonsstøv og at ventiler og ringer festet seg bedre på plass. De nåværende motorene er bygd med bedre toleranse, nøyaktigere maskinering og i renere lokaler enn for 10 eller 20 år siden. Moderne motorproduksjonsteknikk krever ikke innkjøring med en petroleumsbasert motorolje.

Myte: Bruk av Mobil 1 gjør at garantien på min nye bil opphører.

Sannheten: Mobil 1 fører ikke til opphevelse av bilenes garanti bortsett fra Mazdas Wankel-motor, som Mazda ikke anbefaler noen syntetiske oljer til. Mobil 1 overgår motoroljers API- og ILSAC-krav for nye kjøretøyer. Hvis du er usikker på dette, undersøk kjøretøyets brukerhåndbok eller ta kontakt med produsenten. Da de fleste bilers garanti forutsetter kortere serviceintervaller enn det Mobil 1 gir mulighet for, anbefaler ExxonMobil å likevel overholde brukerhåndbokens serviceintervaller i bilens garantitid. Riktige smøremiddelskrav og serviceintervaller er merket i serviceboken.

Myte: Motoren skal spyles før man skifter til Mobil 1.

Sannheten: Det trengs ikke noen forberedelser før man skifter fra tradisjonell motorolje til Mobil 1.

Myte: Mobil 1 krever et spesielt oljefilter.

Sannheten: Selv om ExxonMobil anbefaler å bruke et oljefilter av høy kvalitet, kan du bruke det samme oljefilteret som brukes med mineralolje

Myte: Mobil 1 lekker ut fra pakningene på gamle biler.

Sannheten: Mobil 1 forårsaker ikke lekkasjer. I virkeligheten er den nye Mobil 1 testet flere titalls ganger med forskjellige tester for industri og underprodusenter, slik at man har kunnet bevise at den ikke forårsaker lekkasje. Den passer fullstendig sammen med de elastomerer som brukes til produksjon av pakninger til biler. Hvis en gammel motor er i god stand og ikke lekker olje, kan Mobil 1 tilby de samme fordelene som om den ble brukt i en ny motor. ExxonMobil anbefaler å reparere lekkasjer før man bruker Mobil 1. ExxonMobil anbefaler også å overholde anbefalingene i bilprodusentens brukerhåndbok ved valg av olje.

 • gear xray

  Mobil 1™ motoroljer

  Finn riktig motorolje med Mobil 1™s utvalg av helsyntetiske bilmotoroljer.

  Finn ut mer
 • gold drop of oil

  Hvorfor bør du velge syntetisk olje?

  Motoren din er en kompleks maskin med hundrevis av deler i bevegelse som skal fungere i mange forskjellige temperaturer og med andre belastende faktorer. Oljen du velger, må også være i stand til å takle disse driftsforholdene for å beskytte motoren mot slitasje, korrosjon og oppsamling av urenheter og avleiringer.

  Finn ut mer
 • Pouring oil

  Hva er syntetisk olje?

  Alle motoroljer er ikke like. Du vet kanskje allerede at syntetisk olje yter bedre enn konvensjonell olje, men det er ikke sikkert at du vet hva som er forskjellen mellom syntetiske blandingsoljer og helsyntetiske oljer. Hvis du ikke vet det, bør du lese videre.

  Finn ut mer
 • lab oil blue gold

  Syntetisk vs konvensjonell

  Motoren din er en kompleks maskin med hundrevis av deler i bevegelse som skal fungere i mange forskjellige temperaturer og med andre belastende faktorer. Oljen du velger, må også være i stand til å takle disse driftsforholdene for å beskytte motoren mot slitasje, korrosjon og oppsamling av urenheter og avleiringer.

  Finn ut mer