Mobil Delvac City Logistics™ P 5W-30

Syntetisk motorolje for nyttekjøretøy

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS P 5W-30

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er en syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som gir lang motorlevetid og utmerket beskyttelse mot slam og slitasje.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 gir utmerket smøring av diesel- og bensinmotorer som utsettes for de krevende kjøreforholdene som vanligvis er knyttet til bykjøring. ExxonMobil anbefaler produktet til europeiske motorer for bruk i et bredt utvalg av lette nyttekjøretøy, som f.eks. Peugeot-Citroen, men også varebiler fra Iveco og Fiat som krever en olje som oppfyller ACEA C2-spesifikasjonene.


Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er fremstilt av høykvalitets baseoljer og et overlegent balansert tilsetningssystem for å gi optimal ytelse i både nyere diesel- og bensinmotorer samt i eldre modeller: Oljen er fullt forenlig med de fleste dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer.  Hovedfordelene omfatter: 

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Økt varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til redusert slamdannelse og avleiringer, og gir lang levetid på olje og motorer

Forbedret slitasjebeskyttelse

Bidrar til lengre levetid på komponenter og motorer

Avansert avleiringskontroll på stempler

Hjelper med å holde motoren ren, og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren

Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk

Bidrar til økt motorbeskyttelse for lang motorlevetid

God pumpbarhet ved lav temperatur

Raskere oppstart med mindre slitasje i kalde klima

Viskositetsklassen opprettholdes

Bidrar til drivstofføkonomi

 

Bruksområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 ved krevende kjøreforhold:

  • Varebiler fra Peugeot-Citroen
  • Varebiler fra Iveco og Fiat som krever ACEA C2
  • Bensinmotorer og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF), samt katalysatorer
  • Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.


Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac™ City Logistics P møter eller overgår kravene til:

5W-30

ACEA C2

     X

API SN

     X

 

Mobil Delvac™ City Logistics P har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:

5W-30

Peugeot-Citroen B712290

     X

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

 

Viskositet

5W-30

mm²/s ved 40 °C, ASTM D 445

56

mm²/s ved 100 °C, ASTM D 445

10,3

Sulfatert aske, wt %, ASTM D 874

0,78

Totalbasetall, mg KOH/g, ASTM D 2896

8

Flammepunkt, °C, ASTM D 92

232

Densitet ved 15 °C kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stivnepunkt, °C, ASTM D 97

-36

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.