Mobil Delvac City Logistics™ R 5W-30

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS R 5W-30

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold, som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.

 

Egenskaper og fordeler

•  Hjelper med å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer både i diesel- og bensindrevne biler.

•  Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.

•  Har en fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer, som sørger for enklere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.

•  Egnet for både bensin- og dieseldrevne personbiler og lette nyttekjøretøyer.

 

Bruksområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 ved krevende kjøreforhold:

     •  Lette nyttekjøretøy fra Renault som krever RN0720

     •  Lette nyttekjøretøy eller varebiler som krever en olje som oppfyller ACEA C4-spesifikasjonen

     •  Bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF) og katalysatorer

     •  Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

RENAULT RN0720

 

Dette produktet innfrir eller overgår kravene til:

ACEA C4

MB-godkjenning 226.51

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

68

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,5

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,07

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

200

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,850

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx