Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40

Motorolje for lette nyttekjøretøy

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 er en motorolje som gir lang motorlevetid og god beskyttelse mot slam og slitasje.

 

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 gir utmerket smøring av diesel- og bensinmotorer som utsettes for de krevende kjøreforholdene som vanligvis er knyttet til bykjøring.  ExxonMobil anbefaler produktet til europeiske motorer for bruk i et bredt utvalg av tradisjonelle lette nyttekjøretøy.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 er fremstilt av kvalitetsbaseoljer og et overlegent balansert tilsetningssystem for å gi optimal ytelse i både nyere diesel- og bensinmotorer samt i eldre modeller. Hovedfordelene omfatter:

 

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Økt varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til redusert slamdannelse og avleiringer, og gir lang levetid på olje og motorer

Forbedret slitasjebeskyttelse

Bidrar til lengre levetid på komponenter og motorer

Avansert avleiringskontroll på stempler

Hjelper med å holde motoren ren, og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren

Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk

Bidrar til økt motorbeskyttelse for lang levetid på motoren

God pumpbarhet ved lav temperatur

Raskere oppstart med mindre slitasje i kalde klima

 

Bruksområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 ved krevende kjøreforhold:

     •  Eldre motorteknologier

     •  Bensinmotorer og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)

     •  Lette lastebiler og varebiler

     •  Normale til av og til svært vanskelige kjøreforhold

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA A3/B3

 

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VW 501 01

VW 505 00

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

MG-godkjenning 229.1

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Grad

SAE 10W-40

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

95

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,2

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1,2

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

8,2

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-33

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx