Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

Helsyntetisk smøremiddel for tunge drivlinjer

mobil delvac 1 gear oil 75w90 eu 20l

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 er et helsyntetisk smøremiddel for drivlinjer som er utviklet for å møte veldig strenge krav til forlengede skiftintervaller og garantier.  Produktet er laget for bruk i tungt belastede drivlinjer som krever giroljer med utmerket belastbarhet hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes.  Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 er basert på syntetiske baseoljer og avanserte tilsetninger som gir betydelige fordeler sammenlignet med vanlige giroljer.

 Den moderne teknologien i Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 sørger for utmerket ytelse, bidrar til å beskytte mot termisk nedbrytning og oksidering, gir redusert slitasje og korrosjon, forbedret skjærstabilitet og lengre serviceintervaller.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og kontroll som følge av innovative drivlinjedesign.  Designene har endret og økt kravene som stilles til smøremidlene, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varmestabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert på ekstra kraftige sluttdrev for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning på en rekke bruksområder.

 

De viktigste fordelene til Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god termisk stabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer.

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer

Lang pakningslevetid

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet / høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet

Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på utstyret

Fremragende skjærstabilitet

Bevarer viskositet og filmstyrke under sterkt krevende driftsforhold for å hindre slitasje

Forbedrede egenskaper for friksjonsreduksjon

Har mulighet for drivstofføkonomi og reduserer driftskostnader

Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med vanlige oljer

Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart

God motstand mot skumming

Bidrar til å opprettholde filmstyrken for pålitelig smøring

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

     •  Sterkt belastede, usynkroniserte manuelle girkasser, akslinger og sluttdrev som krever API GL-5- og MT-1-ytelse

     •  Lett og tung lastebiltransport, samt busser og varebiler

     • Terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     •  Andre tungt belastede industrigir, inkludert hypoid- og snekkegir, som drives under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

     •  Mobil Delvac 1 Oil 75W-90 er beregnet til første påfylling, etterfylling eller påfylling av differensialer, sluttdrev og fordelingsgirkasser

     •   Anbefales for utstyr som reduksjonsgir for vinsjer og girdrev for beltevogner som utsettes for svært lave temperaturer

     •  Når det kreves lengre vedlikeholdsintervaller og garantier

     •  Anbefales ikke for bruksområder som krever API GL-4-ytelse

     •  Ikke egnet for automatiske, manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Dana SHAES 256 Rev C

Dana SHAES 429

Detroit Fluids Specification 93K219.01

HYUNDAI DYMOS P110SS AKSEL - bakaksel med lavt gulv

Mack GO-J Plus

MAN 342 Typ M2

MB-Approval 235.8

Navistar, Inc. MPAPS B-6821

SAE J2360

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

VOLVO 97312

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302

Meritor O-95 
Daimler Truck DTFR 12B140

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

Eaton PS-163

MIL (US) MIL-PRF-2105E

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

API MT-1

R. Bosch AS TE-ML 08

ISUZU akselolje

ISUZU olje til stor manuell girkasse

ISUZU LCV forakselolje

Meritor O-76-N

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-90

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,86

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

205

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

120

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-48

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

140

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx