Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40

Førsteklasses syntetisk motoroljeteknologi for nyttekjøretøy

MOBIL DELVAC MX ESP 15W40

Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 er en ekstra høytytende dieselmotorolje som bidrar til å forlenge motorens levetid på de mest krevende bruksområdene både på og utenfor motorveien. Samtidig gir den enestående yteevne i moderne, høyeffektsmotorer med lave utslipp, inkludert motorer med eksosresirkulering (EGR), samt etterbehandlingssystemer med dieselpartikkelfilter (DPF) og oksidasjonskatalysator for diesel (DOC). Mobil Delvac MX ESP 15W-40 er fullt ut bakoverkompatibel og vil også sørge for fremragende ytelse i eldre, konvensjonelle motorer. Motoroljen oppfyller eller overskrider dermed kravene som stilles i servicekategoriene API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS og CH-4, samt kravene til de største utstyrsprodusentene.

 

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 er resultatet av et omfattende samarbeid med større utstyrsprodusenter og anbefales av ExxonMobil til bruk på en rekke krevende bruksområder og i driftsmiljøer innenfor lastebiltransport, gruvedrift, anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk.  Dette produktet gir veldig god beskyttelse i de mest krevende dieselmotorene, inkludert motorer fra Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo og andre.  Mobil Delvac MX ESP 15W-40 tilfredsstiller eller overgår kravene i API SN/SM/SL-spesifikasjonene for bensinmotorer og blandede vognparker. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 er biodieselkompatibel.*

 

* Følg utstyrsprodusentenes anbefalinger om mulige brukstilpasninger.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 er utviklet med et blandet rensemiddelsystem for å gi topp ytelse i både nye og gamle motorer. Den avanserte teknologien i Mobil Delvac MX ESP 15W-40 gir veldig god kontroll på oljefortykning som skyldes sotdannelse, og sørger for at totalbasetallet (TBN) holdes konstant ved lange oljeskiftintervaller. I tillegg har den en enestående bestandighet overfor oksidasjon, korrosjon og slitasje, samt avleiringer ved høye temperaturer.   Anbefales for bruk med biodiesel, og gir utmerket oksidasjonsstabilitet og stempelrenhet.

 

De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende sot- og viskositetskontroll

Bidrar til å opprettholde motorens effektivitet, og gi både motor og olje lengre levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til redusert slamdannelse ved lave temperaturer og avleiringer ved høye temperaturer

Utmerket kontroll over oljeforbruket

Bidrar til lavere oljekostnader på grunn av mindre etterfylling under drift

Fremragende TBN-reserver

Bidrar til forbedret korrosjonsbeskyttelse og lengre oljeskiftintervaller

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Bidrar til å opprettholde viskositeten under bruk med høy belastning og i høye temperaturer, noe som gir økt slitasjebeskyttelse og lang levetid for motoren

God pumpbarhet ved lave temperaturer

Rask oljeflyt bidrar til redusert slitasje når motoren startes opp ved lave temperaturer

Fremragende korrosjons- og slitasjebestandighet

Lang levetid for kritiske sliteflater

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger, tetninger og etterbehandlingssystemer (DFP og DOC)

Oppfyller eller overgår sentrale utstyrsprodusenters krevende spesifikasjoner og den nyeste API-kategorien for bensinmotorer

Én enkelt motorolje for blandede vognparker

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  Tungt belastede dieselmotorer, deriblant moderne lavutslippskjøretøy som oppfyller Euro V/VI og utnytter teknologier som dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), kontinuerlig regenererende partikkelfilter (CRT), dieseloksidasjonskatalysatorer (DOC) og eksosresirkuleringssystemer (EGR)

     •  høytytende dieselmotorer, inkludert turboladede motorer med EGR-teknologi, samt eldre, konvensjonelle dieselmotorer med naturlig aspirasjon

     •  tungtransport og anleggsmaskiner, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     •  tungtransport ved både høy hastighet/tung belastning og lokal henting/levering

     •  anleggsmaskiner under krevende driftsforhold med lav hastighet/tung belastning

     •  høytytende bensinmotorer og blandede vognparker

     •  dieseldrevet utstyr fra amerikanske, europeiske og japanske utstyrsprodusenter

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Cummins CES 20086

Detroit Fluids spesifikasjon 93K222

Detroit Fluids spesifikasjon 93K218

Mack EO-N Premium Plus 03

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MB-godkjenning 228.31

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CG-4

API CF-4

API CF-2

API CF

MAN M 3575

VOLVO VDS-2

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

API SL

Caterpillar ECF-3

ISUZU DEO (m/ DPD-utstyrte kjøretøy)

ACEA E7

ACEA E9

JASO DH-2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,9

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

109

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-33

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

9,8

Viskositetsindeks, ASTM D2270

130

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx