Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40

Ekstra høytytende dieselmotorolje

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er en ekstra høytytende syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å gi fremragende smøring til moderne, høytytende dieselmotorer i vei- eller terrenggående utstyr som brukes under krevende driftsforhold. Denne dieselmotoroljen er utviklet med høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og gir bedre drivstofføkonomi.  Disse baseoljene er styrket med et avansert tilsetningssystem, som gir en høy grad av beskyttelse til alle deler av motoren.  Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er utviklet for å lange oljeskiftintervaller i moderne dieselmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende motorer med lavt utslipp som stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger.   Bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Høyere drivstoffinnsprøytningstrykk og forsinket timing øker forbrenningseffektiviteten, men øker også motortemperaturene, flyktigheten og oljens sotavleiring.   Den avanserte teknologien i Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 leverer eksepsjonell ytelse i både moderne og eldre dieselmotorer.   De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse, oljenedbrytning og korrosjon

Redusert slitasje og lengre motorlevetid

Utmerket kontroll på avleiringer ved høye temperaturer

Redusert motorslitasje og beskyttelse mot sylinderpolering

Utmerket beskyttelse mot ringklebing

Større TBN-reserve

Langvarig beskyttelse mot avleiringer og slitasje

Mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Bedre pumpeevne og oljesirkulasjon

Slitasjebeskyttelse ved oppstart

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Lav flyktighet

Bidrar til å redusere nedbrytningen av viskositeten og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

Utmerket viskositetsindeks

Bredt utvalg av bruksområder for motorer og ulike temperaturer

 

Bruksområder 

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

MB-Approval 235.27

MTU Oil Category 3

Scania LDF-3

VOITH RETARDER Oil Class A

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-2

ZF TE-ML 04C

ZF TE-ML 23A

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

RENAULT TRUCKS RLD-2

Scania LDF-3 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

Cummins CES 20072

RENAULT TRUCKS RLD

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

RENAULT TRUCKS RXD

ACEA E7

ACEA E4

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

1,9

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,867

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

89

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

15,9

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

151

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx