Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40

Ekstra høytytende dieselmotorolje

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er en ekstra høytytende syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å gi fremragende smøring til moderne, høytytende dieselmotorer i vei- eller terrenggående utstyr som brukes under krevende driftsforhold. Denne dieselmotoroljen er utviklet med høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og gir bedre drivstofføkonomi.  Disse baseoljene er forbedret med et avansert tilsetningssystem, som gir en høy grad av beskyttelse for alle deler av motoren.  Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er utviklet for å gi lange oljeskiftintervaller i moderne dieselmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til smøremidlene.  Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger.   Bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Høyere drivstoffinnsprøytningstrykk og forsinket timing øker forbrenningseffektiviteten, men øker også motortemperaturene, flyktigheten og oljens sotavleiring.  

Den avanserte teknologien i Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 leverer eksepsjonell ytelse i både moderne og eldre dieselmotorer.    De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse, oljenedbrytning og korrosjon

Redusert slitasje og lengre motorlevetid

Utmerket kontroll på avleiringer ved høye temperaturer

Redusert motorslitasje og beskyttelse mot sylinderpolering

Utmerket beskyttelse mot ringklebing

Større TBN-reserve

Langvarig beskyttelse mot avleiringer og slitasje

Mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Bedre pumpeevne og oljesirkulasjon

Slitasjebeskyttelse ved oppstart

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Lav flyktighet

Bidrar til å redusere nedbrytningen av viskositeten og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

Utmerket viskositetsindeks

Bredt utvalg av bruksområder for motorer og ulike temperaturer

 

Programmer

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

•  dieseldrevne sugemotorer og turboladede motorer utviklet av europeiske og japanske produsenter

• lett og tung lastebiltransport

• terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MAN M 3277

MG-godkjenning 228.50

MB-godkjenning 235.27

MTU-oljekategori 3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOITH RETARDER oljeklasse A

VOLVO VDS-3

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CH-4

API CI-4

ACEA E4

ACEA E7

RENAULT TRUCKS RXD

Scania LDF-3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Kvalitet

SAE 10W-40

Tetthet ved 15,6 C, ASTM D4052

0,868

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1,6

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

244

Viskositetsindeks, ASTM D2270

154

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

98

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

15,3

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,6

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx