Mobil Pegasus 605

Gassmotorolje

Mobil Pegasus™ 605 er en høytytende olje for bruk i naturgassmotorer. Den er primært beregnet på smøring av moderne firetaktsmotorer som drives ved middels og høy hastighet og bruker drivstoff med korroderende stoffer, som hydrogensulfid eller halogener (forbindelser som inneholder klor, fluor, o.l.). Disse motorene er som regel konstruert for en mager blanding hvor økt manifoldtrykk hindrer tilstrekkelig smøring fra å nå områdene for ventilstyringen. Dette resulterer i lavt oljeforbruk som kan føre til slitasje på ventilstyringen og -setet. Denne effekten øker også risikoen for slitasje og syreangrep på de øvre sylinderkomponentene på grunn av de etsende stoffene som oppstår ved drivstofforbrenningen. Mobil Pegasus 605 er en gassmotorolje med 0,5 % aske og eksepsjonell reservealkalitet, som er utviklet for å motvirke de negative virkningene av sure stoffer på motordeler. Oljens utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper forebygger korrosjonsslitasje i sylindre, ventilområder og lagre, og bidrar dermed til lengre motorlevetid og lavere vedlikeholdskostnader. Mobil Pegasus 605 gir utmerket beskyttelse mot slitasje og skraping. Dette sikrer minimal stempelskraping, ripedannelse og mindre slitasje på sylinderfôringer og stempelringer.  Oljen kan også brukes til smøring av stempelkompressorer på deponier og til bruksområder hvor det benyttes biomassegass.

 

Mobil Pegasus 605 er sammensatt av mineralske baseoljer av høy kvalitet, kombinert med et avansert tilsetningssystem med lavt askeinnhold som er utviklet for å gi motor- og kompressordeler utmerket beskyttelse. Oljen har høy kjemisk stabilitet og bestandighet mot oksidasjon og nitrering.  Pegasus 605 gir veldig god beskyttelse mot slitasje på ventilsystem og dannelse av avleiringer. Kombinasjonen av disse ytelsesfordelene samt de meget effektive rense- og dispergeringsegenskapene bidrar til å forebygge aske- og karbonavleiringer som ellers kan føre til dårlig motorytelse og -banking. Dette produktet kan også brukes i gassmotorer utstyrt med katalysator.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Gassmotoroljen Mobil Pegasus 605 gir ekstra beskyttelse av motoren i de tilfeller hvor drivstoffet inneholder urenheter. Oljens utmerkede vaske-/dispergeringsteknologi resulterer i renere motorer, lavere slitasjehastighet og forbedret motorytelse. Bruk av dette produktet kan resultere i reduserte vedlikeholdskostnader og forbedret produksjonskapasitet.  Oljens utmerkede kjemiske stabilitet og oksidasjonsstabilitet muliggjør lengre oljeskiftintervaller og reduserte filterkostnader. I tillegg gjør oljens høye reservealkalitet at den også kan brukes i motorer som går på drivstoff som inneholder små mengder etsende stoffer.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Optimalisert TBN og reservealkalinitet

Hindrer slitasje og korrosjon ved bruk av forurenset gass

Beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer

Hindrer askedannelse i forbrenningskammeret og bedrer tennpluggytelsen

Fremragende slitasje- og skrapebeskyttende egenskaper

Lavere slitasje på motorkomponenter

Mindre skraping av fôringene i sterkt belastede gassmotorer

Gir utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

Utmerket oksidasjons- og kjemisk stabilitet

Renere motorer

Lengre oljeskiftintervaller

Reduserte filterkostnader

Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Effektiv korrosjonsbestandighet

Reduserer slitasje på ventilstyringen i gassdrevne firetaktsmotorer

Beskytter lager og interne komponenter

Eksepsjonelle rense-/dispergeringsegenskaper

Nøytraliserer dannelsen av syrer i oljen

Beskytter de øvre sylinder- og ventilverkkomponentene

Renere motorer

Lengre filterlevetid

Sink- og fosforfri formel

Styrker katalysatorytelsen og gir den lengre levetid

 

Bruksområder

Merk: Motorer som bruker drivgasser med høye svovel- eller halogennivåer bør også ha økte kjølevæske- (kjølekappe) og oljetemperaturer.

 

     •  Gassmotorer som bruker drivstoff med moderate nivåer av hydrogensulfid (H2S)

     •  Motorer som bruker drivstoff med andre korroderende stoffer som TOHCl (totalt organiske haloider som klorid), deponi- eller biomassegass

     •  Gnisttente, gassdrevne firetaktsmotorer med veldig lavt oljeforbruk

     •  Mellom- og høyhastighets firetaktsmotorer utstyrt med katalysatorer som krever en gassmotorolje med lavt askeinnhold

     •  Motorer hvor ventilsystemet er utsatt for slitasje og korrosjon

     •  Stempelkompressorer som bruker naturgass med svovel- eller klorforbindelser

     • Høyeffekts- eller sugemotorer som drives ved eller over angitt kapasitet ved høye temperaturer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

INNIO Waukesha deponigassmotorer

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Caterpillar

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

124

Viskositetsindeks, ASTM D2270

100

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

7,0

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-15

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Tetthet, 15,6 °C, lb/gal, BEREGNET

0,890

 

“(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater.

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx