Mobil SHC Grease 462

Smørefett for høye temperaturer

Mobil SHC Grease 462 PF er formulert med perfluorpolyeter (PFPE) som er fortykket med polytetrafluoretylen (PTFE). Mobil SHC Grease 462 PF er et smøremiddel med lange levetid til bruk under krevende driftsforhold i lagre, ventiler, tetninger og på andre bruksområder som krever oksidasjonsstabilitet og smøreytelse ved høye temperaturer.  Mobil SHC Grease 462 PF er også egnet for smøring av utstyr til bruk i behandling av næringsmidler hvor NSF H1-registrering kreves for å håndtere tilfeller av tilfeldig kontakt med mat. 

Datasheets

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket smøreevne, korrosjonsbeskyttelse og vannbestandighet

  • Beskyttelse for lang levetid

Enestående oksidasjonsstabilitet ved høy temperatur

  • Mobil SHC Grease 462 PF er tungtantennelig, gir veldig lav volatilitet og er svært motstandsdyktig mot nedbrytning ved temperaturer på opptil 240 °C (464 ˚F).
  • Pålitelig ytelse ved høye temperaturer. Den høye temperaturstabiliteten gir besparelser på bunnlinjen gjennom forbedret pålitelighet, mindre fettforbruk og redusert behov for arbeidskraft som følge av lengre ettersmøringsintervaller.

NSF H1-registrering nr. 157056, koscher- og parvegodkjenning, halalgodkjenning

  • Egnet til bruk innen bearbeiding av og emballasje for næringsmidler hvor tilfeldig kontakt med næringsmidler utgjør en risiko, og i tilberedning av koscher- og halalsertifiserte næringsmidler.

Kjemisk inertitet

  • Motstandsdyktig* mot kjemikalier og løsemidler, inkludert hydrokarbonoljer, alkoholer, syrer og lut.

 

Merk*: Testing bør utføres for å bekrefte motstanden før produktet tas i bruk som tiltenkt. Ikke beregnet for bruk med trykksatt oksygen uten testing og validering av utstyrsprodusenten og den tiltenkte operatøren.

 

Bruksområder

Mobil SHC Grease 462 PF er utviklet for å gi utmerket ytelse på et bredt utvalg av krevende bruksområder med høy temperatur, bl.a. innen emballasje-, bølgepapp-, tekstil-, stål-, aluminiumsvalsings-, glass-, kjemisk, bil-, luftfarts-, skogbruks- og næringsmiddelindustrien.

Mobil SHC Grease 462 PF anbefales til bruk i fabrikker som produserer bølgepapir, til lagre for ensidig bølgepapp og forvarmerlagre i oppvarmede valseseksjoner og andre lagre.

Mobil SHC Grease 462 PF bør ikke brukes når det blandes med andre mineralske eller syntetiske smøremidler, med mindre disse har en tilsvarende sammensetning.

Mobil SHC Grease 462 PF er registrert i henhold til kravene i NSF H1 om tilfeldig kontakt med næringsmidler, noe som innebærer en smøremiddelbegrensning på 10 ppm i et næringsmiddelprodukt iht. FDA 21CFR 178.3570. Smøremiddelet skal ikke brukes i direkte kontakt med mat.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Koscher og parve

Halal

 

Produktet er registrert iht. kravene i:

NSF H1

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

NLGI 2

Farge, visuell

Hvit

Utseende, visuell

Glatt, homogen

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

253

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

510

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

45,2

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

280

4-Ball-test, sveiselast, kgf, ASTM D2596

800

4-Ball-test, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,55

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138

0 - 0

Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048

1a

Vannutvasking, tap ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

1,0

Vannavspyling, tap, %, ASTM D4049

6,4

Dreiemoment ved lav temperatur, oppstart, -20 ºC, g-cm, ASTM D1478

1575

Dreiemoment ved lav temperatur, drift, -20 ºC, g-cm, ASTM D1478

350

Tetthet, ved pyknometer, 15,6 ºC, smørefett, lb/USg, PRLWI198

1,92

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx