MobilCut 250-New

Vannbasert metallbearbeidingsvæske

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Mobilcut-produktene har en ledende sammensetning av baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer og er klorfrie. Produktene gir pålitelig yteevne i en rekke ulike metallbearbeidingsprosesser. Produktene er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter, og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter. Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile og designet for det moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt produktivitet.    Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann når de skal brukes. Alle Mobilcut-produktene er fri for formaldehydbaserte slippmidler (FAD).

Mobilcut 250 New er en amin- og boronfri, mikroemulsjonsbasert metallbearbeidingsvæske av høy kvalitet som blandes med vann. Væsken er designet for å danne en transparent emulsjon med mange ulike vannhardheter i et område på 15-25 °dH og er stabil ved bruk i opptil 60°dH.   Væsken er utformet for å begrense hudirritasjon og gir samtidig lang levetid. Spesielt egnet for bearbeiding av aluminium.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobilcut-serien er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å gi en høy yteevne.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Danner stabile emulsjoner og løsninger

Brukervennlighet og vedlikehold

Langvarig egenstabilitet

Øker væskens levetid og reduserer ubehagelig lukt

Lavt skummingspotensial

Forbedret yteevne selv i systemer med høyt trykk

Motstår dannelse av klebrige forurensninger

Gir økt maskinrenhet

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

God separabilitet

Gir bedre filtrerbarhet og overflatefinish

Stort utvalg av bruksområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelager

Kompatibel med høytytende vangeoljer i Mobil Vactra Oil nummer-serien

Enkel separasjon og fjerning av overflateolje

Nøytral lukt

Forbedrer arbeidsmiljøet

 

Bruksområder

Mobilcut 250 New:  Mikroemulsjonsbasert skjærevæske primært beregnet på bearbeiding av aluminium og aluminiumlegeringer.   Den kan også brukes til en rekke jernholdige materialer hvor en mer allsidig væske er nødvendig.

Væsketypen er en mikroemulsjon. Mineraloljeinnholdet er normalt 45 %.  Optimalt vannhardhetsområde er fra 15 til 25 °dH. Væskens refraktometerfaktor er på 1,0.

 

Anbefalte konsentrasjoner for typiske bearbeidingsprosesser:

 

Lavlegert stål – fresing, dreiearbeid: 7-10 %

Stållegering med karbon, vanskelig maskinbearbeiding: 7-12 %

Aluminium, aluminiumbearbeiding: 7-12 %

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Safran Pr6300 for en 15CDV6-stållegering

 

Typiske produktdata

Egenskap

Utseende, AA.Lab.101

Brun, homogen, uklar væske

Utseende, 4,0 % i vann med 20° dH, AA.Lab.101

fint dispergert, ingen krem

Kinematisk viskositet ved 20 °C, mm2/s, ASTM D7042

215

Tetthet 15 °C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

977

pH-verdi 4,0 % i vann med 20° dH, DIN 51369

9,4

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx