Mobilgear 600 XP-serien består av ekstra høytytende giroljer med fremragende høytrykksegenskaper og belastbarhet. De er beregnet på alle typer lukkede gir med sirkulasjons- eller plaskesmøring. Mobilgear 600 XP-serien er designet for å ligge langt foran girteknologiens endrende behov. Designtrenden innen girteknologi beveger seg mot mindre enheter med samme kraftuttak. Denne økningen i effekttetthet øker kravene til giroljer. Mobilgear 600 XP-seriens oljer er utviklet for å tåle belastningen, ved å gi ekstra beskyttelse for gir, lagre og pakninger.

Mobilgear 600 XP-serien er sammensatt for å beskytte girene mot slitasje fra starten av. Mikroskopisk slitasje, kalt mikropitting, kan føre til betydelig skade på tannhjulene. Mobilgear 600 XP-serien overgår bransjekravene til slitasjebeskyttelse for lagre. Faktisk gir Mobilgear 600 XP-serien opptil 15 ganger den slitasjebeskyttelsen som kreves ifølge bransjestandarden FAG FE 8-test. Mobilgear 600 XP-seriens balanserte sammensetning gir maksimal beskyttelse mot slitasje og korrosjon, samtidig som den opprettholder kompatibiliteten med vanlige pakningsmaterialer i girkasser. Mobilgear 600 XP bidrar til å holde girkassens pakninger hele og dermed forhindre oljelekkasjer og kontaminering. Ved å beskytte girene, lagrene og pakningene, kan Mobilgear 600 XP forbedre utstyrets pålitelighet og øke produktiviteten.

Oljene i Mobilgear 600 XP-serien anbefales for industrielle rette, skrå og koniske lukkede gir med sirkulasjons- eller plaskesmøringssystemer, som drives ved temperaturer i oljetanken på opptil 100 ºC. De er spesielt velegnet for girsystemer som drives under høy belastning eller utsettes for sjokkbelastning. Mobilgear 600 XP-oljene brukes også mye i girsystemer på skip. De kan også benyttes på bruksområder uten gir, inkludert smøring av radial- og rullelager som drives ved høy belastning og lav hastighet.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobilgear 600 XP-serien er et produkt blant Mobils ledende industrismøremidler, som er høyt respektert for innovasjon og ytelse. Disse mineralbaserte produktene er industrigiroljer av høy kvalitet som tilfredsstiller de nyeste bransjestandardene, og kan brukes til smøring av en rekke industri- og skipsutstyr.

Produktene i Mobilgear 600 XP-serien har følgende egenskaper og potensiell nytte:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Forbedret beskyttelse mot mikropitting

Mindre slitasje på gir og lagre resulterer i mindre uventet nedetid

Reduserte fordypninger/skader fra genererte slitasjepartikler

Opptil 22 % forbedring i lagrenes levetid reduserer kostnadene til utskiftning av lagre og forbedrer produktiviteten.

Forbedret slitasjebeskyttelse av lagre

Forbedret levetid på lagrene resulterer i høyere produktivitet

Utmerket kompatibilitet med et bredt spekter av pakningsmaterialer

Redusert lekkasje, oljeforbruk og inntrengning av kontaminering bidrar til redusert vedlikehold, større girkassepålitelighet og høyere produktivitet

Fremragende oksidasjonsbestandighet og motstand mot termisk nedbrytning

Lengre levetid for smøremiddelet, lavere utgifter til smøring og mindre planlagt nedetid.

Høy motstand mot slamdannelse og avleiringer

Renere systemer og redusert vedlikehold

Bredt bruksområde

Behov for færre smøremidler takket være et bredt bruksområde, noe som fører til lavere innkjøps- og lagerutgifter og mindre fare for bruk av feil smøremiddel

Overlegen beskyttelse mot rust og korrosjon av stål, og mot korrosjon i kobber og legeringer av bløtt metall

Utmerket beskyttelse av maskindeler, og lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader

Motstand mot skumming og emulsjonsdannelse

Effektiv smøring og problemfri bruk ved vannkontaminering eller i utstyr som lett forårsaker oljeskumming

Bruksområder

Mobilgear 600 XP-smøreoljer benyttes på en rekke bruksområder innen industri og maritim sektor, og spesielt i rette, skrå og koniske gir samt snekkegir. Spesifikke bruksområder omfatter:

    •  Industrigir i transportbånd, røreverk, tørkere, ekstrudere, vifter, miksere, presser, masseløsere, pumper (inklusive oljebrønnpumper), siler og andre krevende bruksområder

    •  Skipsgir, inkludert hoveddrivverk, sentrifuger, dekksmaskiner slik som vinsjer, ankerspill, kraner, dreieapparater, pumper, heiser og roroppheng

    •  Bruksområder uten gir, som akselkoplinger, skruer og tungt belastede radial- og rullelager som drives ved lave hastigheter

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

68

100

150

220

320

460

680

Flender

 

 

X

X

X

X

 

Renk B19828 300

 

X

 

 

 

 

 

Renk B19828 400

 

 

X

 

 

 

 

Renk B19828 600

 

 

 

X

 

 

 

SEW-Eurodrive

 

 

X

X

X

X

X

ZF TE-ML 04F

 

 

 

X

 

 

 

ZF TE-ML 04H

 

X

X

 

 

 

 

ZF TE-ML 27

 

X

X

X

X

X

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

68

100

150

220

320

460

680

AGMA 9005-F16

X

X

X

X

X

X

 

China GB 5903-2011, L-CKC

 

 

 

 

 

 

X

China GB 5903-2011, L-CKD

X

X

X

X

X

X

 

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2018)

 

 

 

 

 

 

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

68

100

150

220

320

460

680

Klasse

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,88

0,88

0,89

0,89

0,9

0,9

0,91

EP-egenskaper, Timken OK-last, lb, ASTM D 2782

65

65

65

65

65

65

65

Emulsjon, tid til 37 ml vann, 82 ºC, min, ASTM D1401

30

30

30

25

25

30

30

FE8-slitasjetest, V50 rulleslitasje, mg, DIN 51819-3

2

2

2

2

2

2

2

FZG Mikropitting, skadetrinn, klassifisering, FVA 54

 

10

10

10

10

10

10

FZG Mikropitting, GFT-klasse, klassifisering, FVA 54

 

Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

Høy

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

 

12+

12+

12+

12+

12+

12+

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

230

230

240

240

240

285

Skum, sekvens I, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Skum, sekvens II, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Firekuletest, belastbarhetsindeks, kgf, ASTM D2783

47

47

47

48

48

48

48

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2783

200

200

250

250

250

250

250

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,8

11,2

14,7

19,0

24,1

30,6

39,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

68

100

150

220

320

460

680

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-27

-24

-24

-24

-24

-15

-9

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

101

97

97

97

97

96

90

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx