Ekspertinnsikt – PetroChina

Mobil Delvac 1™ 5W-40 og teknisk service sparer mer enn USD 12.000 (kr 65.000) årlig

Den kinesisk flåten av North-Benz 2629 lastebilmotorer som eies av PetroChina Sichuan Logging Company, Kina.

Mobil™-kunde siden 2003

Formål

Å sikre flåten problemfri smøring i krevende tømmerhogstdrift. Å minimalisere de driftskostnadene på lang sikt ved å forlenge motorens levetid og redusere driftskostnadene.

Situasjon

Det er 4 kinesiske North-Benz 2629 lastebiler og 2 Perterbilt lastebiler i flåte nr 1 hos SLC (Sichuan Logging Company), som er et av de viktigste selskapene innen tømmerhogst i Kina. SLC-flåten brukes på krevende hogstfelt nordvest i Kina. Temperaturen på hogstfeltene kan gå over 40 °C om sommeren og under –40 °C om vinteren, og det kan ofte falle store mengder snø og regn der. Motorene må ofte gå kontinuerlig i 60 dager i hogstperiodene.

Løsning

SLC-flåten ba om profesjonell rådgivning fra Mobil, og i 2003 ble Mobil Delvac 1 5W-40 installert i disse lastebilene. Smøreingeniørene fra Mobil implementerte også tekniske tjenester på stedet, inkludert instruksjoner for smøring og opplæring for å øke kunnskapen om smøring og bedre praksisen for vedlikehold. Alle lastebilene i flåten ble overvåket av en vanlig motorinspeksjonsservice.

Resultat

Med profesjonell teknisk service fra Mobil og beskyttelsen fra Mobil Delvac 1™ 5W-40, ble alle lastebilene brukt i driften uten noen smøreproblemer. Dette har gitt en betydelig reduksjon av totalkostnadene og sikret og forbedret produksjonen til SLC.

Fordel

Siden de begynte å bruke Mobil Delvac 1™ 5W-40 i 2003, har de spart totalt USD 12.684 (i underkant av kr 70.000) hvert år. Dette inkluderer:

  • Lavere dieselforbruk
  • Lavere forbruk av smøremidler og filtre
  • Redusert vedlikeholdskostnad